En blogg om ombyggnaden av Carolina

Kategori: Service i huset (Sida 1 av 3)

Kära användare / Dear users

Under nyöppningens första vecka ställde vi ut en whiteboardtavla där vi efterlyste era intryck av de ombyggda delarna av huset. Här kommer ett svar !

Tack för alla kommentarer och att ni vill dela med er om vad ni tycker om Carolina. Det råder delade meningar kring färgvalet men något fler verkar gilla det. Ni är många som uppskattar cafédelen (även kallad matsalen) och speciellt mikrovågsugnarna, det stora antalet sittplatser (som ni önskar vore fler!) och atmosfären som ni beskriver som mysig. Ventilationen skulle kunna bli bättre, även vissa delar av belysningen. Butikens dörr uppfattas som trög och på en del ställen upplevs akustiken som ekande. Många önskar fler växter, fler eluttag och fler sopstationer. Det är en del frågar kring caféet och hur man hittar bokdepån.

Vi kan berätta att sopstationer är beställda. Vi kommer undersöka vidare om det är möjligt att få in fler växter i rummen. Vad gäller eluttag är det ständig brist och tyvärr blir det svårt att dra in mer el där. Toaletterna kan vi alla hjälpas åt att hålla i gott skick, men vi kan även undersöka städfrekvensen. Det kommer ytterligare skyltning så ni ska kunna hitta lättare och vad gäller utsmyckning kommer det att sättas upp konst så småningom.

Tack igen för att ni ville hjälpa oss med detta och berätta hur ni upplever Carolinabiblioteket!

During the first week of the new opening, we issued a whiteboard where we called for your impressions of the remodeled parts of the house. Here comes an answer!

Thank you for all the comments! There are divided opinions about the color choice but many seems to like it. You are many who appreciate the cafeteria part and especially the microwave ovens, the large number of seats (which you would like more!) and the atmosphere that you describe as cozy. The ventilation could be better, even some parts of the lighting. The door to the shop is perceived as sluggish and in some places the acoustics are perceived as echoing. Many want more plants, more electrical outlets and more recycling bins. There are a lot of questions about the new café and how to find the storage area for in-house use loans.

We can tell you that recycling bins are ordered. We will investigate further if it is possible to bring in more plants. With regard to electrical outlets, there is a constant shortage and unfortunately it becomes difficult to pull in more electricity. We can all help to keep the toilets in good condition, but we can also investigate the cleaning frequency. There will be further signage so you will be able to find easier and in terms of embellishment, art will be set up eventually.

Thanks again for wanting to help us with this and tell you how you experience the Carolina library!

 

Datorsalen i C-salen nu åter undervisningslokal

I och med återöppnandet av C-salen kommer ni även märka att datorsalen nu åter fungerar som Carolinas undervisningslokal.

Innan ombyggnaden var salen låst och endast tillgänglig vid undervisningstillfällen, vilket innebar ett lågt utnyttjande av lokalen. Under ombyggnadstiden fungerade den som en öppen datorsal för våra besökare. Nu är lokalen tillgänglig vid obokade tider för studenter, anställda och forskare på UU med hjälp av ett giltigt UU campuskort. Vi såg även över möbleringen och kunde återanvända 3 flexibla bord från annat håll. Detta möjliggör nu öppna kurser framöver på Carolina och workshops/kurser för grupper som har med sina egna datorer samt boka handleding. Forskare/anställda vid UU är också  välkomna att boka för t.e.x. handledning av studenter och hör i så fall av sig till biblioteket som hjälper till med bokningen.

Our former computer room in C-salen has been remade into a more flexible teaching room. Students and researchers are welcome to use the room when it´s not booked for teaching. To open the door, please use your UU campuscard.

 

 

C-salen stängd ett par veckor

Ombyggnationen är äntligen  klar  och vi har öppnat huvudentrén igen. Det återstår dock att städa och ställa i ordning läsesal C som innan ombyggnationens start var en lokal med gruppstudieplatser. Några minns kanske de vinröda sofforna? De ska nu flytta tillbaka. Under tiden salen är stängd kan personalen i informationsdisken plocka fram referensmaterial som står där. När salen öppnar igen kommer datorsalen återigen bli undervisningslokal. Studenter och forskare med campuskort kommer att ha tillgång till salen när den inte är bokad för undervisning.

The rebuilding is finally finished and we have opened the main entrance again. However, it remains to clean and set up reading room C, which before the rebuilding was a room with group study places. Some may remember the comfy red sofas? They will be moved back. During the closing, the staff at the information desk can pick up reference materials placed in reading room C. When it opens again, the computer room will once again become a lecture room. When it is not booked for lecture, students and researchers with campus cards can access it.

 

Nya studieplatser

De nya studieplatserna på Carolina Rediviva är invigda. På plats finns också mikrovågsugnar, kaffe- och godisautomater.

The new study places at Carolina Rediviva are  ready to be used. Also ready to be used: microwave ovens, coffee and vending machines.

 

 

Kursböckerna på plats

Under dagarna Carolina Rediviva har helt stängt pågår ett intensivt arbete med att få prylar, teknik och olika  funktioner på rätt plats i de nya lokalerna. Kursböckerna är nu flyttade till entréplanet vilket vi tror blir en bra placering för detta högt efterfrågade material. Hyllor med böcker för avhämtning kommer naturligtvis också att finnas på entréplanet, i nära anslutning till informationsdisken och låneautomater. Likaså bokdepån där läsesalslån förvaras.

During the days Carolina Rediviva is completely closed, intensive work is going on to get everything in order in the new premises. The course books are now moved to the entrance floor, which we believe will be a good location for this highly demanded material. The pick up shelf  and the storage area for in-house use loans will of course also be found on the entrance floor, in close proximity to the information desk and self-check out.

Inspektion

Häromdagen inspekterade personal de nya ytorna för informationsdisken, utlån, återlämning, kataloger samt nya studieplatser i caféet. En hel del arbete återstår med att flytta tillbaka saker och ställa i ordning allting inför att vi öppnar huvudentrén den 2 maj. Fortsätt läsa

Huset stänger på grund av flytt

För första gången i historien (tror vi!) kommer Carolina Rediviva vara stängt en hel vecka (25 april-1 maj), för att vi ska kunna få alla funktioner på plats inför nyöppningen 2 maj. Under den veckan går det alltså inte att låna, återlämna eller hämta ut beställda böcker. Öppna samlingar och läsesalslån i bokdepå är inte heller tillgängliga. Våra andra enheter har öppet som vanligt! Se alla biblioteks öppettider på webbplatsen, där finns också alla tider under kommande helger.

For the first time ever (we believe!) Carolina Rediviva will be closed for a whole week (25 April-1 May), in order for us to get everything in place for the reopening on 2 May. During this time you can’t borrow, return, or check out requested books. Open stacks and in-house reading loans in the storage area will not be accessible. All other libraries are open as usual! See all our library unit’s hours on our website, you’ll also find the hours during coming holidays.

 

Plan 9

Fokuserad stämning och lågt sorl av grupparbetande på plan 9 idag. Här är utsikten över stan makalös, även vid grått snöslask. Runt de här läsplatserna står kursbokssamlingen, som efter återflytten snart kommer att återfinnas nere i Passagen, nära informationsdisken. Det tror vi kommer att underlätta både för användare och personal! Där kursböckerna står nu kommer Öppen samling att få breda ut sig, men läsplatserna blir också kvar. Så, du kan fortfarande grupparbeta och plugga med utsikt efter återflytten!

Focused atmosphere and a low murmur of working groups on floor 9 today. The view of the town is fantastic here, even grey, snowy days like today. Around these tables the course books are placed, they will instead be found near the information desk after the re-opening. We think this will make it easier for both users and staff! Moving the course books will make more room for the Open stacks-collection, and the study places remain. So, you can still study and group work with a view after the re-opening!

Ordinarie öppettider från måndag 3/9

Måndag 3/9 återgår huset till ordinarie öppettider:  måndag-fredag 8.30-19, lördag-söndag 10-16. Har ni sett de nya fotstegen på golvet? De leder mot bokåterlämningen. Vi hoppas att de kan underlätta att hitta dit!

Starting  Monday 3 September, Carolina Rediviva will be open according to regular opening hours again: Monday-Friday 8.30-19, Saturday-Sunday 10-16.  Have you seen the footsteps on the floor? They are leading towards the book return. We hope they wil be useful! 

 

Centrala hissen avstängd under cirka två veckor

På grund av ombyggnaden kommer vi att behöva stänga av vår publika hiss under ca två veckor, från och med måndag 11/6. De besökare som har behov av att använda hiss får hjälp via informations- och besökspunkten i C-salen.

Due to our renovation, our main elevator will be closed during two weeks, starting on Monday the 11th june. Please contact our information in C-salen if you need assistance.

« Äldre inlägg