En blogg om ombyggnaden av Carolina

Författare: Lisa Jonsson (Sida 1 av 3)

Äntligen öppet till 21!

Många har saknat längre kvällsöppettider på Carolina. Vi kan nu glatt meddela att från och med måndag den 26 augusti har Carolinabiblioteket öppet till 21.00 måndag-fredag.

Se detaljerade öppettider på alla bibliotek.

Many have wished for extended evening opening hours at Carolina. We’re happy to announce that from Monday, 26 August, the Carolina Library is open until 21:00 Monday-Friday.

See all opening hours.

Kära användare / Dear users

Under nyöppningens första vecka ställde vi ut en whiteboardtavla där vi efterlyste era intryck av de ombyggda delarna av huset. Här kommer ett svar !

Tack för alla kommentarer och att ni vill dela med er om vad ni tycker om Carolina. Det råder delade meningar kring färgvalet men något fler verkar gilla det. Ni är många som uppskattar cafédelen (även kallad matsalen) och speciellt mikrovågsugnarna, det stora antalet sittplatser (som ni önskar vore fler!) och atmosfären som ni beskriver som mysig. Ventilationen skulle kunna bli bättre, även vissa delar av belysningen. Butikens dörr uppfattas som trög och på en del ställen upplevs akustiken som ekande. Många önskar fler växter, fler eluttag och fler sopstationer. Det är en del frågar kring caféet och hur man hittar bokdepån.

Vi kan berätta att sopstationer är beställda. Vi kommer undersöka vidare om det är möjligt att få in fler växter i rummen. Vad gäller eluttag är det ständig brist och tyvärr blir det svårt att dra in mer el där. Toaletterna kan vi alla hjälpas åt att hålla i gott skick, men vi kan även undersöka städfrekvensen. Det kommer ytterligare skyltning så ni ska kunna hitta lättare och vad gäller utsmyckning kommer det att sättas upp konst så småningom.

Tack igen för att ni ville hjälpa oss med detta och berätta hur ni upplever Carolinabiblioteket!

During the first week of the new opening, we issued a whiteboard where we called for your impressions of the remodeled parts of the house. Here comes an answer!

Thank you for all the comments! There are divided opinions about the color choice but many seems to like it. You are many who appreciate the cafeteria part and especially the microwave ovens, the large number of seats (which you would like more!) and the atmosphere that you describe as cozy. The ventilation could be better, even some parts of the lighting. The door to the shop is perceived as sluggish and in some places the acoustics are perceived as echoing. Many want more plants, more electrical outlets and more recycling bins. There are a lot of questions about the new café and how to find the storage area for in-house use loans.

We can tell you that recycling bins are ordered. We will investigate further if it is possible to bring in more plants. With regard to electrical outlets, there is a constant shortage and unfortunately it becomes difficult to pull in more electricity. We can all help to keep the toilets in good condition, but we can also investigate the cleaning frequency. There will be further signage so you will be able to find easier and in terms of embellishment, art will be set up eventually.

Thanks again for wanting to help us with this and tell you how you experience the Carolina library!

 

C-salen stängd ett par veckor

Ombyggnationen är äntligen  klar  och vi har öppnat huvudentrén igen. Det återstår dock att städa och ställa i ordning läsesal C som innan ombyggnationens start var en lokal med gruppstudieplatser. Några minns kanske de vinröda sofforna? De ska nu flytta tillbaka. Under tiden salen är stängd kan personalen i informationsdisken plocka fram referensmaterial som står där. När salen öppnar igen kommer datorsalen återigen bli undervisningslokal. Studenter och forskare med campuskort kommer att ha tillgång till salen när den inte är bokad för undervisning.

The rebuilding is finally finished and we have opened the main entrance again. However, it remains to clean and set up reading room C, which before the rebuilding was a room with group study places. Some may remember the comfy red sofas? They will be moved back. During the closing, the staff at the information desk can pick up reference materials placed in reading room C. When it opens again, the computer room will once again become a lecture room. When it is not booked for lecture, students and researchers with campus cards can access it.

 

Nya studieplatser

De nya studieplatserna på Carolina Rediviva är invigda. På plats finns också mikrovågsugnar, kaffe- och godisautomater.

The new study places at Carolina Rediviva are  ready to be used. Also ready to be used: microwave ovens, coffee and vending machines.

 

 

Kursböckerna på plats

Under dagarna Carolina Rediviva har helt stängt pågår ett intensivt arbete med att få prylar, teknik och olika  funktioner på rätt plats i de nya lokalerna. Kursböckerna är nu flyttade till entréplanet vilket vi tror blir en bra placering för detta högt efterfrågade material. Hyllor med böcker för avhämtning kommer naturligtvis också att finnas på entréplanet, i nära anslutning till informationsdisken och låneautomater. Likaså bokdepån där läsesalslån förvaras.

During the days Carolina Rediviva is completely closed, intensive work is going on to get everything in order in the new premises. The course books are now moved to the entrance floor, which we believe will be a good location for this highly demanded material. The pick up shelf  and the storage area for in-house use loans will of course also be found on the entrance floor, in close proximity to the information desk and self-check out.

Stängt 25 april-2 maj

Vi vill påminna om att Carolina Rediviva STÄNGER HELT 25 april-1 maj på grund av flyttstök. Men den 2 maj 8.30 går det bra att komma och testa den nya karuselldörren!

We want to remind you that Carolina Rediviva is CLOSED 25 April-1 May. On 2 May 8.30 you’re welcome to come and try the new revolving door!

Närmare till kursböckerna

Nästa vecka påbörjas flytt av kursbokssamlingen på plan 9. Kursböckerna kommer alltså inte vara tillgängliga från och med 23 april.  När vi öppnar stora entrén 2 maj kommer de att finnas på plats redan på entréplanet i de korallfärgade bokhyllorna. En av den vanligaste frågorna i informationsdisken är ”var står kursböckerna?”, så vi hoppas entréplanet blir en bättre placering för detta högt efterfrågade material. Även nya böcker och nya avhandlingar kommer att ställas ut på entréplanet. Vad händer med alla bibliografier som nu står i C-salen kanske någon undrar? De svenska kommer fortsatt att stå i referensbiblioteket i C-salen. De utländska bibliografierna ställs i hörnrummen i tidskriftsläsesalen på plan 6, också som en del av referensbiblioteket. Fortsätt läsa

Inspektion

Häromdagen inspekterade personal de nya ytorna för informationsdisken, utlån, återlämning, kataloger samt nya studieplatser i caféet. En hel del arbete återstår med att flytta tillbaka saker och ställa i ordning allting inför att vi öppnar huvudentrén den 2 maj. Fortsätt läsa

Hur går det?

Ombyggnationen pågår för fullt. Här ser ni några glimtar från hur det ser ut just nu. Vestibulen är målad i sin nya fina gröna färg, konferensdelens väggar har fått en varm gul färg, informationsdisken börjar ta form och cafédisken är på plats.  Det tar sig!

Fortsätt läsa

« Äldre inlägg