En blogg om ombyggnaden av Carolina

Månad: juni 2019

Nu öppnar utställningen!

Imorgon fredag 14 juni kl 14:30 öppnar äntligen vår nya utställning. Arbetet pågår in i det sista med att fylla montrar, få skärmar, bilder och texter på plats samt justera belysning. Vi ser fram emot att rulla ut röda mattan och klippa band tillsammans med våra besökare, varmt välkomna imorgon!

Tomorrow Friday 14 June at 14:30 our new exhibition finally opens. Work is still in progress this evening, with showcases, objects and lighting. We are really looking forward to seeing the finished result and rolling out the red carpet tomorrow, welcome to join us!

Gammal skylt från låneexpeditionen. Old sign from the information desk at Carolina.
Ljustekniker i arbete. Technicians working on the lighting.
Brev av och bild på Marie Antoinette. Letters by and image of Marie Antoinette.

Kära användare / Dear users

Under nyöppningens första vecka ställde vi ut en whiteboardtavla där vi efterlyste era intryck av de ombyggda delarna av huset. Här kommer ett svar !

Tack för alla kommentarer och att ni vill dela med er om vad ni tycker om Carolina. Det råder delade meningar kring färgvalet men något fler verkar gilla det. Ni är många som uppskattar cafédelen (även kallad matsalen) och speciellt mikrovågsugnarna, det stora antalet sittplatser (som ni önskar vore fler!) och atmosfären som ni beskriver som mysig. Ventilationen skulle kunna bli bättre, även vissa delar av belysningen. Butikens dörr uppfattas som trög och på en del ställen upplevs akustiken som ekande. Många önskar fler växter, fler eluttag och fler sopstationer. Det är en del frågar kring caféet och hur man hittar bokdepån.

Vi kan berätta att sopstationer är beställda. Vi kommer undersöka vidare om det är möjligt att få in fler växter i rummen. Vad gäller eluttag är det ständig brist och tyvärr blir det svårt att dra in mer el där. Toaletterna kan vi alla hjälpas åt att hålla i gott skick, men vi kan även undersöka städfrekvensen. Det kommer ytterligare skyltning så ni ska kunna hitta lättare och vad gäller utsmyckning kommer det att sättas upp konst så småningom.

Tack igen för att ni ville hjälpa oss med detta och berätta hur ni upplever Carolinabiblioteket!

During the first week of the new opening, we issued a whiteboard where we called for your impressions of the remodeled parts of the house. Here comes an answer!

Thank you for all the comments! There are divided opinions about the color choice but many seems to like it. You are many who appreciate the cafeteria part and especially the microwave ovens, the large number of seats (which you would like more!) and the atmosphere that you describe as cozy. The ventilation could be better, even some parts of the lighting. The door to the shop is perceived as sluggish and in some places the acoustics are perceived as echoing. Many want more plants, more electrical outlets and more recycling bins. There are a lot of questions about the new café and how to find the storage area for in-house use loans.

We can tell you that recycling bins are ordered. We will investigate further if it is possible to bring in more plants. With regard to electrical outlets, there is a constant shortage and unfortunately it becomes difficult to pull in more electricity. We can all help to keep the toilets in good condition, but we can also investigate the cleaning frequency. There will be further signage so you will be able to find easier and in terms of embellishment, art will be set up eventually.

Thanks again for wanting to help us with this and tell you how you experience the Carolina library!