Ombyggnationen är äntligen  klar  och vi har öppnat huvudentrén igen. Det återstår dock att städa och ställa i ordning läsesal C som innan ombyggnationens start var en lokal med gruppstudieplatser. Några minns kanske de vinröda sofforna? De ska nu flytta tillbaka. Under tiden salen är stängd kan personalen i informationsdisken plocka fram referensmaterial som står där. När salen öppnar igen kommer datorsalen återigen bli undervisningslokal. Studenter och forskare med campuskort kommer att ha tillgång till salen när den inte är bokad för undervisning.

The rebuilding is finally finished and we have opened the main entrance again. However, it remains to clean and set up reading room C, which before the rebuilding was a room with group study places. Some may remember the comfy red sofas? They will be moved back. During the closing, the staff at the information desk can pick up reference materials placed in reading room C. When it opens again, the computer room will once again become a lecture room. When it is not booked for lecture, students and researchers with campus cards can access it.