Petra Wåhlin Massali (grafiker) och Åsa Henningsson (bibliotekarie vid Avdelningen för specialsamlingar) tittar på delar av det material som kommer att visas upp i den nya utställningssalen på Carolina Rediviva. Utställningen kommer att invigas den 14 juni kl 14:30 och mer information om detta tillfälle kommer framöver!

Petra Wåhlin Massali (graphic artist) and Åsa Henningsson (librarian at our Special Collections Division) are looking at some of the material that will be on display in the new exhibition hall at Carolina Rediviva. The exhibition will be inaugurated on 14 June at 14:30, more information on this event will follow in the coming weeks!