En blogg om ombyggnaden av Carolina

Månad: oktober 2017

Nej, inget kaffe på Carolina…

En av de vanligaste frågorna till oss i informationsdisken – var kan jag köpa kaffe? Och svaret är ju – tyvärr – inte på Carolina under ombyggnaden! Det finns varken café, kaffeautomat eller micro att värma medhavd lunch i. Men allt detta finns dock på en kort promenads avstånd. I Campus Engelska parken finns Matikum och studentpentryn, i Segerstedthuset finns en restaurang liksom på Blåsenhus. Prisvärt kaffe finns dock på ännu närmare håll, hos Uppsala studentkår på Övre Slottsgatan 7! Här finns också datorer att låna, sköna fåtöljer att sitta i, möjlighet att kopiera och skriva ut samt en bokförmedling.

No, unfortunately there’s no coffee at Carolina these days! No café, no vending machines, no microwave ovens. But there are plenty of options just a short walk away: student kitchenettes and a restaurant at Campus Engelska parken, restaurants at Blåsenhus and Segerstedt, and even closer: coffee at Uppsala Student Union, Övre Slottsgatan 7. Comfortable chairs, computers, copies and print-outs, and reasonably priced coffee!

Wallenberg donerar 3 miljoner kronor till Carolina Redivivas nya utställningssal

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond har donerat 3 miljoner kronor till Uppsala universitetsbibliotek för att skapa en ny utställningslokal och ny utställning i Carolina Rediviva. Läs mer om donationen. Bild: Johan Celsing arkitektkontor.

Uppsala University Library has received a donation of 3 million SEK from Marcus and Amalia Wallenberg Foundation to the new exhibition hall now being built. Image: Johan Celsing arkitektkontor.

Den publika delen av plan 3 stängs måndag 16/10

På grund av brist på utrymningsvägar stängs åtkomsten till plan 3 från och med måndag den 16 oktober.  Besökare till kart- och bildsamlingarna (mån-fre 9-16 om inte annat överenskommits) tar kontakt med Carolinabibliotekets informationsdisk så ordnar personal med insläpp, antingen via trapp eller hiss.

Access to floor 3 is closed from Monday 16 October. Please contact the circulation desk for more information.

Uppdatering tillgänglighet

Personlyften vid nya entrén är nu åtgärdad och fungerar igen. I informationsdisken får vi ofta frågor om var toaletterna finns nu under ombyggnaden. Det finns flera publika toaletter, på olika våningsplan:

Publika WC

  • Plan 4, i biblioteksentrén,
  • Plan 5, vid D-salen/IT enheten,
  • Plan 9

Publika RWC – handikapptoaletter

  • Plan 6 – vid hissen
  • Plan 9 – vid hissen

The elevator outside the new entrance is now working. In the information desk we often get questions about where to find toilets now. There are several public toilets, on different floors:

Public WC 

  • Level 4, by the entrance,
  • Level 5, close to Reading Room D,
  • Level 9

Public RWC – Handicap Toilets

  • Level 6 – by the elevator
  • Level 9 – by the elevator