Nästa vecka byggs de små ”balkongerna” på plan 5 in för att vi sedan ska kunna använda dem under ombyggnadsperioden när entréhallen i övrigt stängs. Det innebär att besökare till mikrofilmsrummet plan 5 behöver ta hissen. Arbetet beräknas pågå 2-3 dagar.  Efter det kan passagen via balkongen användas som vanligt.

Arbete med dörrar nästa vecka innebär också att besökare till A-salen behöver gå via C-salen.

Vi skyltar förstås i huset också för att det bli så lätt som möjligt att hitta – välkommen!