Från 1 februari har Carolina ändrade öppettider.  (English below) Vi samlar våra resurser för att förbereda inför ombyggnaden – det är mycket som ska flyttas! Vi har också  få besökare efter  kl. 19 just nu – men vi kommer att vara lyhörda för våra besökares behov och vi kan komma att ändra tiderna vid behov. Dessutom ser vi över öppettiderna på våra andra bibliotek så att vi totalt sett är tillgängliga så mycket som möjligt och erbjuder bästa tänkbara biblioteksservice möjligt under hela ombyggnadsperioden.

1 februari – 31 maj

Läsesalar och informationstjänst
Vardagar kl. 8.30 – 19

Lördagar och söndagar kl. 10 – 16

 

Specialläsesalen

Måndag– onsdag, fredag kl. 9 – 16.30

Torsdag kl. 9 – 19

 

1 juni – 31 augusti

Hela huset
Vardagar kl. 13 – 16 och enligt överenskommelse.

 

New opening hours

There will be new opening hours from February 1st due to the upcoming renovation.

1 February 31 May:

Reading rooms, Loans & information
Weekdays 8.30–19
Saturday-Sunday 10-16

Special Reading Room
Monday-Wednesday and Friday 9–16.30
Thursday 9–19

1 June – 31 August:

Reading rooms, Loans & information and Special Reading Room
Weekdays 13–16 and visits by appointment.