Vår kollega Aruna kämpar på med att tömma flyttkartonger och organisera hyllor. Carolinas nya butik rymmer att större sortiment med flera nya produkter, vad de är återkommer vi till längre fram. En hel del favoriter från förut återkommer också, som tändsticksaskarna med motiv från våra samlingar.

Our colleague Aruna is working hard emptying moving boxes and arranging shelves. Carolina’s new shop houses a larger range with several new products, we will tell you more about them soon. Some favourites from before will be sold too, like the matchboxes with motifs from our collections.

Mängder med kartonger att tömma. Many boxes to empty.

Mängder med kartonger att tömma. Many boxes to empty.

Butikens entré. Shop entrance.

Butikens entré. Shop entrance.

Nytillverkad pall, likadan som redan befintliga. The stool is new, made to look like the old ones.

Nytillverkad pall, likadan som redan befintliga. The stool is new, made to look like the old ones.

En del av vykorten. Some of the postcards.

En del av vykorten. Some of the postcards.

Och nu, en hög med uppackade kartonger. And now, a pile of emptied boxes.

Och nu, en hög med uppackade kartonger. And now, a pile of emptied boxes.