En blogg om ombyggnaden av Carolina

Kategori: Okategoriserade (Sida 1 av 4)

Carolina Rediviva-byggnaden 200 år!

Karta över den plats där Carolina Rediviva skulle byggas
Karta över den plats varpå grund till den nya akademiska byggnaden är lagd… Upprättad år 1819 av F.M. Ridderbielke

Den 19 oktober 1819 lade kung Karl XIV Johan under högtidliga former grundstenen till bibliotekshuset Carolina Rediviva. Vid tillfället hade byggnationen påbörjats, och kungen mottogs på den redan uppförda stora trappan, troligen den som vid den här tiden låg på det vi idag ser som baksidan av byggnaden, mot nuvarande Engelska parken. En symbolisk grundsten skulle här muras denna dag, och en försilvrad murslev och hammare hade tillverkats för detta ändamål. Karl XIV Johan höll i mursleven och prokanslern vid universitetet i hammaren. Kungen fick lägga ned en låda med mynt där grundstenen skulle muras, och med detta var ceremonierna igång. En vecka senare, den 26 oktober, rapporterade Inrikes Tidningar händelserna i detalj:

”Sedan Hans Kongl. Majestät täckts lofwa, att lägga grundstenen till Academiens nya Bibliotheks-byggnad, och dymedelst lemna ett, hos kommande Slägter, af tacksamheten alltid förwaradt minne af sitt wistande härstädes, behagade hans Maj:t kl. 11 förmiddagen begifwa sig till nämnde byggnad. Hans Maj:t emottogs wid stora trappan af H.K. H. Kron-Prinsen, såsom Upsala Academie-Cantzler, samt af Erke-Biskoppen, pro-Cantzlern, jemte Rector Magnificus och Consistorium Academicum.Sedan Hans Maj:t framträdt till det ställe, hwarest grundstenen skulle läggas, presenterade H.K.H. Kron-Prinsen murslefwen och pro-Cantzlern hammaren; murbruket framräcktes af Academiens Rector, och Räntmästaren öfwerlämnade en låda, innehållande de under Hans Maj:ts regering slagna mynt, samt öfwer Kongl. Maj:t präglade Skådepenningar. Lådan nedsattes af Kongl. Maj:t uti den för detta ändamål uthuggna grundstenen, hwarefter murningen börjades. Wid första hammarslaget började Studerande Ungdomen, som, uppställd på grundwalarna af Byggnaden, omgaf Hans Maj:t , att afsjunga Folksången, hwarunder 64 canonskott lossades. Murningen fortsattes af H.K.H. Kron-Prinsen, och med lemnad nådig tillåtelse deltog deruti hwar efter annan, närwarande Deras Excellencer Rikets Herrar m.m.”

Direkt efter dessa ceremonier fick Karl XIV Johan besöka universitetsbiblioteket som då fortfarande befann sig på Gustavianum, universitetsbyggnaden mitt emot domkyrkan. Där fick han en visning av bland annat de handskrifter efter biskopen och professorn Carl Gustaf Nordin (1749-1812) som kungen själv donerat till biblioteket. Idag är denna samling, den så kallade Nordinska samlingen, ofta efterfrågad och använd av våra forskare inom historiska och språkvetenskapliga ämnen.

Inrikes tidningar rapporterade:
”Ifrån denna grundläggning täcktes Hans Maj:t och Hans Kongl. Höghet begifwa sig till Academiens Bibliothek, hwarest i synnerhet den stora samling Manuscripter, som Kong. Maj:t inköpt af framl. Biskoppen och Commendeuren Doctor Nordins Sterbhus och till Academien förärat, framwisades jemte några andra af detta Bibliotheks dyraste tillhörigheter.”

Efter en rundtur till fler sevärdheter i staden kunde Karl XIV Johan med sällskap avnjuta ett ljusspel som lyste upp det som stod färdigt av Carolina Rediviva. Fler ljusinstallationer lyste upp torget och broarna i Uppsala. I Inrikes Tidningar stod att läsa:
”Om aftonen lät Academien illuminera och decorera Arcaderna till nya Bibliotheks-Byggnaden på samma sätt som wid de Kongl. Personernes hitkomst, äfwensom den på torget upprtesta Colonnen, samt Broarne, woro på Stadens bekostnad eclairerade.”

Ritning över Carolina Redivivas fasad 1899.
Biblioteksbyggnaden i Uppsala så som den av Karl XIV Johan godkändes 1899. Utformad och ritad av C.F. Sundvall.

Kvällen avslutades med en bal, där kungen återigen fick motta hyllningar och stannade sedan kvar där under tre timmars dansande.

Senare i höst kommer Carolina Rediviva åter lysas upp under evenemanget Allt ljus på Uppsala 1-17 november i år, och då kan vi tänka tillbaka på att här gjordes festliga ljusinstallationer redan för 200 år sedan.

Passa på att se mer av byggnaden Carolina Redivivas historia i en pågående utställning i den renoverade utställningssalen på Carolina Rediviva. Här kan du bland ritningar, fotografier och föremål kring Carolina Rediviva även se just den murslev och den hammare som användes vid de högtidliga ceremonierna vid Karl XIV Johans besök den 19 oktober 1819.

Murslev och hammare i silver.
Murslev och hammare i silver. Fotograf: Magnus Hjalmarsson.Soprum med stil

Det sista att bli färdigt i ombyggnaden: soprummet! Vi har fått många frågor om vad det är för slags byggnad som uppförts intill Carolina, och som också fått en väldigt fin plantering runt om. Det är alltså vårt nya, rymliga sopsorteringsrum. Men vi tänker att när klätterhortensian och murgrönan klätt in det så fattas bara en grön dörr så kan vi presentera det som vårt alldeles egna hobbithus? Överbibliotekarie Lars Burman har dock lite andra associationer.

Last but not least in the rebuilding of Carolina Rediviva: our new, spacious garbage room! We’ve had many questions about this building. When the climbing hydrangeas and ivy have covered it, all it takes is a green door and we can present it as a hobbit house, don’t you think? Chief librarian Lars Burman has some other ideas about what it looks like however.

Över sophusets krön skymtar slottet / The castle can be seen over the rooftop
Över sophusets krön skymtar slottet / The castle can be seen over the rooftop
Soprummet och Carolinas södra sida / Garbage room and the south side of Carolina
Soprummet och Carolinas södra sida / Garbage room and the south side of Carolina

Hitta presenten hos oss

Ska du fira en mor, en student, en konfirmand, ett brudpar? det finns en mängd fina presenter i vår butik, med motiv ur våra samlingar. Brickor, skärbrädor, vykort, vattenflaskor och mycket mer. Butikens öppettider hittas här. Välkommen!

Sweden celebrates Mother’s Day this Sunday and there are plenty of other reasons to celebrate this time of the year. If you are looking for a gift, don’t miss the shop at Carolina Rediviva. Opening hours can be found here. Welcome!

Välkommen tillbaka till C-salen

I eftermiddag kl 16 öppnar läsesal C igen! Alla tillfälliga funktioner som rymts där under byggtiden har monterats ner, det har städats, ångats och möblerats. Och det har yogats! Stort tack till Josefin Trogen som kom och höll yogaklass i onsdags morse, undrar om det någonsin kommer att hända igen i det här rummet?

Reading Room C opens again today at 16, welcome to get comfortable in the big red sofas! Below some images from the yoga class we hosted Wednesday morning, a warm thank you to Josefin Trogen who held the class.

Yogainstruktören Josefin framför sin klass. Yogainstructor Josefin in front of her class

Yogaklass i C-salen. Yoga in Reading Room C. Yogaklass i C-salen. Yoga in Reading Room C. I de här sofforna kan man sitta bekvämt. These sofas are really comfortable.

Yoga i C-salen

Välkommen att rulla ut din matta i C-salen innan biblioteket öppnar! Onsdag morgon 15 maj. Vi passar på innan alla soffor, bord och stolar kommer tillbaka, ett tillfälle som kanske aldrig kommer igen? Kom och delta i ett yogapass med Josefin Trogen, yogainstruktör och student i fysioterapi. Josefin kommer att hålla ett baspass som passar alla! Ta med egen yogamatta eller filt och var på plats när vi öppnar dörren 07.45, yoga 8-8.30. Vi bjuder på frukt och vatten, välkomna!

Welcome to roll out your yoga mat in Reading room C before the Library opens! Wednesday morning, 15 May. We’d like to take the opportunity before all the sofas, tables and chairs come back, an occasion that may never happen again? Come and participate in a yoga class with Josefin Trogen, yoga instructor and student in physiotherapy. Josefin will give a basic class suitable for everyone! Bring your own yoga mat or blanket and be there when we open the door at 07.45, yoga 8-8.30. We will serve fruit and water, welcome!

Plan 9

Fokuserad stämning och lågt sorl av grupparbetande på plan 9 idag. Här är utsikten över stan makalös, även vid grått snöslask. Runt de här läsplatserna står kursbokssamlingen, som efter återflytten snart kommer att återfinnas nere i Passagen, nära informationsdisken. Det tror vi kommer att underlätta både för användare och personal! Där kursböckerna står nu kommer Öppen samling att få breda ut sig, men läsplatserna blir också kvar. Så, du kan fortfarande grupparbeta och plugga med utsikt efter återflytten!

Focused atmosphere and a low murmur of working groups on floor 9 today. The view of the town is fantastic here, even grey, snowy days like today. Around these tables the course books are placed, they will instead be found near the information desk after the re-opening. We think this will make it easier for both users and staff! Moving the course books will make more room for the Open stacks-collection, and the study places remain. So, you can still study and group work with a view after the re-opening!

« Äldre inlägg