Det sista att bli färdigt i ombyggnaden: soprummet! Vi har fått många frågor om vad det är för slags byggnad som uppförts intill Carolina, och som också fått en väldigt fin plantering runt om. Det är alltså vårt nya, rymliga sopsorteringsrum. Men vi tänker att när klätterhortensian och murgrönan klätt in det så fattas bara en grön dörr så kan vi presentera det som vårt alldeles egna hobbithus? Överbibliotekarie Lars Burman har dock lite andra associationer.

Last but not least in the rebuilding of Carolina Rediviva: our new, spacious garbage room! We’ve had many questions about this building. When the climbing hydrangeas and ivy have covered it, all it takes is a green door and we can present it as a hobbit house, don’t you think? Chief librarian Lars Burman has some other ideas about what it looks like however.

Över sophusets krön skymtar slottet / The castle can be seen over the rooftop
Över sophusets krön skymtar slottet / The castle can be seen over the rooftop
Soprummet och Carolinas södra sida / Garbage room and the south side of Carolina
Soprummet och Carolinas södra sida / Garbage room and the south side of Carolina