Häromdagen inspekterade personal de nya ytorna för informationsdisken, utlån, återlämning, kataloger samt nya studieplatser i caféet. En hel del arbete återstår med att flytta tillbaka saker och ställa i ordning allting inför att vi öppnar huvudentrén den 2 maj.

The other day the staff inspected the new areas for the information desk, lending, book return, catalogues and new study places in the café. A lot of work remains to move things back and put everything in order, before we open the main entrance on 2 May.

 

Många nya studie- och fikaplatser blir det. Lots of new study places.

Återlämningen blir svår att missa. You’ll definitely notice the new book return.