Under ombyggnaden kommer våra kollegor som arbetar med avhandlingsproduktion att sitta i andra lokaler, i Engelska parken. De flyttar 16–17 februari och håller då stängt. Nästa vecka är de på plats i Engelska parken: hus 4, plan 0.

Se kontaktinformation och en beskrivning av hur du hittar till de nya lokalerna.