En blogg om ombyggnaden av Carolina

Månad: februari 2018

Behind the scenes – gamla utställningssalen

Sist ut i vår bildserie från ombyggnadsområdet är det utrymme som tidigare tjänade som utställningssal. Efter ombyggnationen blir det istället konferensrum. Den nya utställningssalen kommer att ligga i andra änden av huset där caféet låg, mot slottet.

From the old exhibition hall, where new conference rooms will be built.

Gamla uställningssalen med blå väggar.

Foto: Magnus Hjalmarsson

Stökiga veckor

Denna vecka och sannolikt nästa kommer det att förekomma mer störande ljud från bygget än vanligt. Det ska göras arbete med att fästa reglar i stålstommen i den blivande restaurangdelen och detta låter mycket, fram till kl 16 måndag till torsdag och till 13 på fredag. Öronproppar finns i informationsdisken!

There will be more noise than usual from the building area  the coming two weeks, due to work on the steel frames in the future restaurant area. Earplugs available at the information desk!

Behind the scenes – Katalogrummet

Näst på tur i vår tjuvtitt inne på byggområdet är det tidigare Katalogrummet på plan 4. Här fanns tidigare informationsdisk, avhämtningshyllor, en mängd kortkataloger och arbetsplatser med publika datorer. På entresol-planet, plan 4,5, fanns tjänsterum och mötesrum. Det är i dessa delar det nya, stora caféet nu byggs. Foto: Magnus Hjalmarsson

Next stop on our sneak peek-tour inside the building area: Katalogrummet (i.e.the Catalogue Room). This space earlier housed information desk, pick-up shelves for ordered books, a variety of card catalogues and desks with public computers. On the entresol level, level 4,5, there were work places for staff and meeting rooms. Now the new, larger café will be built here. Photo: Magnus Hjalmarsson

Behind the scenes – gamla kafédelen

Vi fortsätter bildserien med delen av huset som inrymde kafé, toaletter och skåp. Här ska den nya utställningssalen ligga efter ombyggnationen.

Pictures from the former café and the public area toilets and lockers, where the new exhibition hall will be placed.

Vy från det gamla kafét mot entréhallen.

Foto: Magnus Hjalmarsson

Från det gamla kafét.

Foto: Magnus Hjalmarsson

Behind the scenes – bibliografigången

Såhär ser det ut just nu i det som förut kallades ”bibliografigången”, stråket där bibliografier stod uppställda samt ett antal sökdatorer och hyllor för att visa upp nya böcker. Efter ombyggnationen kommer bl.a. informationsdisken att ha sin plats här, i bibliotekets mitt.

A sneak peek from the building area, where the information desk will be placed.

Bibliografigången just nu

Foto: Magnus Hjalmarsson