En blogg om ombyggnaden av Carolina

Författare: Anna Lecler (Sida 1 av 4)

Carolina Rediviva-byggnaden 200 år!

Karta över den plats där Carolina Rediviva skulle byggas
Karta över den plats varpå grund till den nya akademiska byggnaden är lagd… Upprättad år 1819 av F.M. Ridderbielke

Den 19 oktober 1819 lade kung Karl XIV Johan under högtidliga former grundstenen till bibliotekshuset Carolina Rediviva. Vid tillfället hade byggnationen påbörjats, och kungen mottogs på den redan uppförda stora trappan, troligen den som vid den här tiden låg på det vi idag ser som baksidan av byggnaden, mot nuvarande Engelska parken. En symbolisk grundsten skulle här muras denna dag, och en försilvrad murslev och hammare hade tillverkats för detta ändamål. Karl XIV Johan höll i mursleven och prokanslern vid universitetet i hammaren. Kungen fick lägga ned en låda med mynt där grundstenen skulle muras, och med detta var ceremonierna igång. En vecka senare, den 26 oktober, rapporterade Inrikes Tidningar händelserna i detalj:

”Sedan Hans Kongl. Majestät täckts lofwa, att lägga grundstenen till Academiens nya Bibliotheks-byggnad, och dymedelst lemna ett, hos kommande Slägter, af tacksamheten alltid förwaradt minne af sitt wistande härstädes, behagade hans Maj:t kl. 11 förmiddagen begifwa sig till nämnde byggnad. Hans Maj:t emottogs wid stora trappan af H.K. H. Kron-Prinsen, såsom Upsala Academie-Cantzler, samt af Erke-Biskoppen, pro-Cantzlern, jemte Rector Magnificus och Consistorium Academicum.Sedan Hans Maj:t framträdt till det ställe, hwarest grundstenen skulle läggas, presenterade H.K.H. Kron-Prinsen murslefwen och pro-Cantzlern hammaren; murbruket framräcktes af Academiens Rector, och Räntmästaren öfwerlämnade en låda, innehållande de under Hans Maj:ts regering slagna mynt, samt öfwer Kongl. Maj:t präglade Skådepenningar. Lådan nedsattes af Kongl. Maj:t uti den för detta ändamål uthuggna grundstenen, hwarefter murningen börjades. Wid första hammarslaget började Studerande Ungdomen, som, uppställd på grundwalarna af Byggnaden, omgaf Hans Maj:t , att afsjunga Folksången, hwarunder 64 canonskott lossades. Murningen fortsattes af H.K.H. Kron-Prinsen, och med lemnad nådig tillåtelse deltog deruti hwar efter annan, närwarande Deras Excellencer Rikets Herrar m.m.”

Direkt efter dessa ceremonier fick Karl XIV Johan besöka universitetsbiblioteket som då fortfarande befann sig på Gustavianum, universitetsbyggnaden mitt emot domkyrkan. Där fick han en visning av bland annat de handskrifter efter biskopen och professorn Carl Gustaf Nordin (1749-1812) som kungen själv donerat till biblioteket. Idag är denna samling, den så kallade Nordinska samlingen, ofta efterfrågad och använd av våra forskare inom historiska och språkvetenskapliga ämnen.

Inrikes tidningar rapporterade:
”Ifrån denna grundläggning täcktes Hans Maj:t och Hans Kongl. Höghet begifwa sig till Academiens Bibliothek, hwarest i synnerhet den stora samling Manuscripter, som Kong. Maj:t inköpt af framl. Biskoppen och Commendeuren Doctor Nordins Sterbhus och till Academien förärat, framwisades jemte några andra af detta Bibliotheks dyraste tillhörigheter.”

Efter en rundtur till fler sevärdheter i staden kunde Karl XIV Johan med sällskap avnjuta ett ljusspel som lyste upp det som stod färdigt av Carolina Rediviva. Fler ljusinstallationer lyste upp torget och broarna i Uppsala. I Inrikes Tidningar stod att läsa:
”Om aftonen lät Academien illuminera och decorera Arcaderna till nya Bibliotheks-Byggnaden på samma sätt som wid de Kongl. Personernes hitkomst, äfwensom den på torget upprtesta Colonnen, samt Broarne, woro på Stadens bekostnad eclairerade.”

Ritning över Carolina Redivivas fasad 1899.
Biblioteksbyggnaden i Uppsala så som den av Karl XIV Johan godkändes 1899. Utformad och ritad av C.F. Sundvall.

Kvällen avslutades med en bal, där kungen återigen fick motta hyllningar och stannade sedan kvar där under tre timmars dansande.

Senare i höst kommer Carolina Rediviva åter lysas upp under evenemanget Allt ljus på Uppsala 1-17 november i år, och då kan vi tänka tillbaka på att här gjordes festliga ljusinstallationer redan för 200 år sedan.

Passa på att se mer av byggnaden Carolina Redivivas historia i en pågående utställning i den renoverade utställningssalen på Carolina Rediviva. Här kan du bland ritningar, fotografier och föremål kring Carolina Rediviva även se just den murslev och den hammare som användes vid de högtidliga ceremonierna vid Karl XIV Johans besök den 19 oktober 1819.

Murslev och hammare i silver.
Murslev och hammare i silver. Fotograf: Magnus Hjalmarsson.



Soprum med stil

Det sista att bli färdigt i ombyggnaden: soprummet! Vi har fått många frågor om vad det är för slags byggnad som uppförts intill Carolina, och som också fått en väldigt fin plantering runt om. Det är alltså vårt nya, rymliga sopsorteringsrum. Men vi tänker att när klätterhortensian och murgrönan klätt in det så fattas bara en grön dörr så kan vi presentera det som vårt alldeles egna hobbithus? Överbibliotekarie Lars Burman har dock lite andra associationer.

Last but not least in the rebuilding of Carolina Rediviva: our new, spacious garbage room! We’ve had many questions about this building. When the climbing hydrangeas and ivy have covered it, all it takes is a green door and we can present it as a hobbit house, don’t you think? Chief librarian Lars Burman has some other ideas about what it looks like however.

Över sophusets krön skymtar slottet / The castle can be seen over the rooftop
Över sophusets krön skymtar slottet / The castle can be seen over the rooftop
Soprummet och Carolinas södra sida / Garbage room and the south side of Carolina
Soprummet och Carolinas södra sida / Garbage room and the south side of Carolina

Nu öppnar utställningen!

Imorgon fredag 14 juni kl 14:30 öppnar äntligen vår nya utställning. Arbetet pågår in i det sista med att fylla montrar, få skärmar, bilder och texter på plats samt justera belysning. Vi ser fram emot att rulla ut röda mattan och klippa band tillsammans med våra besökare, varmt välkomna imorgon!

Tomorrow Friday 14 June at 14:30 our new exhibition finally opens. Work is still in progress this evening, with showcases, objects and lighting. We are really looking forward to seeing the finished result and rolling out the red carpet tomorrow, welcome to join us!

Gammal skylt från låneexpeditionen. Old sign from the information desk at Carolina.
Ljustekniker i arbete. Technicians working on the lighting.
Brev av och bild på Marie Antoinette. Letters by and image of Marie Antoinette.

Bakom kulisserna

En tjuvtitt på vad som händer bakom gardinerna i utställningssalen och i bokbinderiet! Arbetet pågår för fullt med att färdigställa montrarna. Den 14 juni invigs den nya utställningssalen på Carolina Rediviva, välkomna då! Läs mer om evenemanget den 14 juni här.

A sneak peek into the new exhibition hall and the bindery. Our new exhibition opens 14 June, read more about the event here. Welcome!

Två händer håller i tavla, Hovfolk från Geldern. Two hands holding framed drawing, Elegant Company in Courtly Dress from Guelders

Förste konservator Lars visar en teckning i silverstift från ca 1415 av två galanta par från hovet i Geldern (idag Gelderland, på gränsen mellan Nederländerna och Tyskland.) Bilden visar det tidiga 1400-talets haute couture, men detaljer i teckningen har också symbolisk innebörd. Se bilden i Alvin.

Senior restorer Lars shows a drawing from approximately 1415, of an ”Elegant Company in Courtly Dress from Guelders”. See the image in Alvin.

År 1477 startade undervisningen vid Uppsala universitet. En av de första studenterna var Olov Jonsson från Gotland (latiniserad namnform Olaus Johannis Gutho). Från hans studietid finns sju handskrivna volymer bevarade med föreläsningsanteckningar. På det här bladet i anteckningsboken har Olov eller en studiekamrat gjort en skiss som visar en dispyt mellan Aristoteles och Albertus Magnus om vilka själsförmögenheter människan har. Se bilden i Alvin.

One of the first students of Uppsala University was Olov Jonsson from Gotland (Olaus Johannis Gutho). There are seven volumes of his lecture notes in our collections. This sketch shows a dispute between Aristotle and Albertus Magnus about the wit of man. See the image in Alvin.

Vi hälsade på i bokbinderiet också, där bokbindare Adam visade vad han jobbar med just nu. Här på bild syns ett stamträd, Arbor Genealogica, över Karl IX från 1598. Se stamträdet i Alvin.

We also visited the bindery, where bookbinder Adam showed us what he is working on right now. The image shows an Arbor Genealogica, a family tree, of the Swedish king Karl IX, from 1598. See the family tree in Alvin.

Hitta presenten hos oss

Ska du fira en mor, en student, en konfirmand, ett brudpar? det finns en mängd fina presenter i vår butik, med motiv ur våra samlingar. Brickor, skärbrädor, vykort, vattenflaskor och mycket mer. Butikens öppettider hittas här. Välkommen!

Sweden celebrates Mother’s Day this Sunday and there are plenty of other reasons to celebrate this time of the year. If you are looking for a gift, don’t miss the shop at Carolina Rediviva. Opening hours can be found here. Welcome!

Välkommen tillbaka till C-salen

I eftermiddag kl 16 öppnar läsesal C igen! Alla tillfälliga funktioner som rymts där under byggtiden har monterats ner, det har städats, ångats och möblerats. Och det har yogats! Stort tack till Josefin Trogen som kom och höll yogaklass i onsdags morse, undrar om det någonsin kommer att hända igen i det här rummet?

Reading Room C opens again today at 16, welcome to get comfortable in the big red sofas! Below some images from the yoga class we hosted Wednesday morning, a warm thank you to Josefin Trogen who held the class.

Yogainstruktören Josefin framför sin klass. Yogainstructor Josefin in front of her class

Yogaklass i C-salen. Yoga in Reading Room C. Yogaklass i C-salen. Yoga in Reading Room C. I de här sofforna kan man sitta bekvämt. These sofas are really comfortable.

Yoga i C-salen

Välkommen att rulla ut din matta i C-salen innan biblioteket öppnar! Onsdag morgon 15 maj. Vi passar på innan alla soffor, bord och stolar kommer tillbaka, ett tillfälle som kanske aldrig kommer igen? Kom och delta i ett yogapass med Josefin Trogen, yogainstruktör och student i fysioterapi. Josefin kommer att hålla ett baspass som passar alla! Ta med egen yogamatta eller filt och var på plats när vi öppnar dörren 07.45, yoga 8-8.30. Vi bjuder på frukt och vatten, välkomna!

Welcome to roll out your yoga mat in Reading room C before the Library opens! Wednesday morning, 15 May. We’d like to take the opportunity before all the sofas, tables and chairs come back, an occasion that may never happen again? Come and participate in a yoga class with Josefin Trogen, yoga instructor and student in physiotherapy. Josefin will give a basic class suitable for everyone! Bring your own yoga mat or blanket and be there when we open the door at 07.45, yoga 8-8.30. We will serve fruit and water, welcome!

Butiken packas upp

Vår kollega Aruna kämpar på med att tömma flyttkartonger och organisera hyllor. Carolinas nya butik rymmer att större sortiment med flera nya produkter, vad de är återkommer vi till längre fram. En hel del favoriter från förut återkommer också, som tändsticksaskarna med motiv från våra samlingar.

Our colleague Aruna is working hard emptying moving boxes and arranging shelves. Carolina’s new shop houses a larger range with several new products, we will tell you more about them soon. Some favourites from before will be sold too, like the matchboxes with motifs from our collections.

Mängder med kartonger att tömma. Many boxes to empty.

Mängder med kartonger att tömma. Many boxes to empty.

Butikens entré. Shop entrance.

Butikens entré. Shop entrance.

Nytillverkad pall, likadan som redan befintliga. The stool is new, made to look like the old ones.

Nytillverkad pall, likadan som redan befintliga. The stool is new, made to look like the old ones.

En del av vykorten. Some of the postcards.

En del av vykorten. Some of the postcards.

Och nu, en hög med uppackade kartonger. And now, a pile of emptied boxes.

Och nu, en hög med uppackade kartonger. And now, a pile of emptied boxes.

Tjuvtitt och provsitt

Härom dagen fick presidialer för de olika studentkårerna både tjuvtitta och provsitta i de ombyggda delarna. ÖB Lars Burman (längst till vänster) och avdelningschef Cecilia Ekström (längst till höger) visade dem runt. Förutom att provsitta soffan i nya caféet pratades det om de nya studentytorna och vilka möjligheter det ombyggda Carolina ger. Tack för att ni kom och välkomna tillbaka snart! Deltog gjorde, vänster till höger:

Andreas Gustavsson, Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN)
Märta Lindqvist, Farmacevtiska Studentkåren (FaS)
Joel Cevey Tärnholm, Uppsala studentkår (US)
Max Mesch, Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN)
Ludvig Lundgren, Uppsala studentkår (US)
Christopher Lin, Uppsalaekonomerna (UE)
Anna Liliebäck, Juridiska föreningen (JF)
Theo Örtengren, Uppsalaekonomerna (UE)

Presidents and vice presidents of the various student unions visited Carolina the other day and got the chance to try the sofa in the new café before everybody else. Looking good! Thank you for coming and welcome back soon! (apart from Lars Burman, Library Director, far left and Cecilia Ekström, Head of Division, far right, see visitors from left to right above)

« Äldre inlägg