En blogg om ombyggnaden av Carolina

Etikett: utställning

Bakom kulisserna

En tjuvtitt på vad som händer bakom gardinerna i utställningssalen och i bokbinderiet! Arbetet pågår för fullt med att färdigställa montrarna. Den 14 juni invigs den nya utställningssalen på Carolina Rediviva, välkomna då! Läs mer om evenemanget den 14 juni här.

A sneak peek into the new exhibition hall and the bindery. Our new exhibition opens 14 June, read more about the event here. Welcome!

Två händer håller i tavla, Hovfolk från Geldern. Two hands holding framed drawing, Elegant Company in Courtly Dress from Guelders

Förste konservator Lars visar en teckning i silverstift från ca 1415 av två galanta par från hovet i Geldern (idag Gelderland, på gränsen mellan Nederländerna och Tyskland.) Bilden visar det tidiga 1400-talets haute couture, men detaljer i teckningen har också symbolisk innebörd. Se bilden i Alvin.

Senior restorer Lars shows a drawing from approximately 1415, of an ”Elegant Company in Courtly Dress from Guelders”. See the image in Alvin.

År 1477 startade undervisningen vid Uppsala universitet. En av de första studenterna var Olov Jonsson från Gotland (latiniserad namnform Olaus Johannis Gutho). Från hans studietid finns sju handskrivna volymer bevarade med föreläsningsanteckningar. På det här bladet i anteckningsboken har Olov eller en studiekamrat gjort en skiss som visar en dispyt mellan Aristoteles och Albertus Magnus om vilka själsförmögenheter människan har. Se bilden i Alvin.

One of the first students of Uppsala University was Olov Jonsson from Gotland (Olaus Johannis Gutho). There are seven volumes of his lecture notes in our collections. This sketch shows a dispute between Aristotle and Albertus Magnus about the wit of man. See the image in Alvin.

Vi hälsade på i bokbinderiet också, där bokbindare Adam visade vad han jobbar med just nu. Här på bild syns ett stamträd, Arbor Genealogica, över Karl IX från 1598. Se stamträdet i Alvin.

We also visited the bindery, where bookbinder Adam showed us what he is working on right now. The image shows an Arbor Genealogica, a family tree, of the Swedish king Karl IX, from 1598. See the family tree in Alvin.

Förberedelser för ny utställning

Petra Wåhlin Massali (grafiker) och Åsa Henningsson (bibliotekarie vid Avdelningen för specialsamlingar) tittar på delar av det material som kommer att visas upp i den nya utställningssalen på Carolina Rediviva. Utställningen kommer att invigas den 14 juni kl 14:30 och mer information om detta tillfälle kommer framöver!

Petra Wåhlin Massali (graphic artist) and Åsa Henningsson (librarian at our Special Collections Division) are looking at some of the material that will be on display in the new exhibition hall at Carolina Rediviva. The exhibition will be inaugurated on 14 June at 14:30, more information on this event will follow in the coming weeks!	

Men var är Silverbibeln?

English below. Utställningssalen hör ju till de delar av Carolina Rediviva som byggs om och under tiden kan vi alltså inte visa alla de föremål som fanns där, inklusive Silverbibeln. Silverbibeln, eller Codex argenteus – egentligen ”Silverboken” – är Sveriges dyrbaraste bokskatt och en av världens mest berömda handskrifter. Den är en unik bok skriven på det numera utdöda språket gotiska och är den absolut främsta källan till vad vi vet om språket. Tillresta turister gör gärna ett besök på biblioteket just för att se Silverbibeln. I bibliotekets tillfälliga entré står under byggtiden en kopia utställd (öppettider), med tillhörande information om Silverbibelns resa genom tid och rum till våra samlingar. Man kan också läsa mer om Silverbibeln och bläddra i en digital kopia av den på vår webbplats: Silverbibeln på www.ub.uu.se. Besök också gärna vår tillfälliga digitala utställningssal.

The Exhibition Hall is one of the parts of Carolina Rediviva being rebuilt, during this time it is unfortunately not possible to see Codex argenteus – which means the ”Silver Book”. It is Sweden’s most valuable book and one of the world’s most famous manuscripts. Codex argenteus is written in the now extinct Gothic language and the foremost source to what we know about the language. Many tourists have visited the library to see the Codex argenteus. Until the reopening of the exhibition in 2019, there will be a facsimile on display in Carolina Rediviva’s entrance hall (opening hours). Read more about Codex argenteus and browse in a digital copy on our website: Codex argenteus. Also, don’t miss our temporary digital exhibition hall.

Digital utställning på nätet

Eftersom utställningssalen på Carolina Rediviva är stängd för renovering ända fram till nyöppning under 2019, presenterar vi ett urval av de föremål som fanns utställda – men nu i digital form. Du hittar dessa böcker, kartor, musikalier och handskrifter i Flickr: Digitala Expo Rediviva
I denna utställning finner du även länken till  varje föremål i: Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv

Silverbibeln har en alldeles egen webbsida, där du hittar intressanta länkar om och kring dess historia och spännande innehåll.