En blogg om ombyggnaden av Carolina

Månad: november 2017

Barnbordet

Nu när vi bygger om så tar vi också chansen att blicka tillbaka på äldre tiders Carolina Rediviva. På bilden från 1949 syns det s.k. barnbordet i A-salen, dvs. läsplatser för studenter som läste till fil. kand. eller fil. mag.

Now that we are rebuilding, we would also like to display some photos from the past at Carolina Rediviva. The picture from 1949 shows the so called children’s table in the reading room A, i.e. reading places for students who studied for a Bachelor (or Master) of Arts.

InfoLounge – en plats för Boka handledning

Det är dags att närmare presentera en av våra platser i C-salen – vår InfoLounge. Under ombyggnationstiden testar vi något som vi tidigare inte har haft men varit nyfikna på: en plats för fördjupad hjälp i biblioteket. Platsen använder vi för Boka handledning eller när vi behöver en extra servicepunkt. Vår tanke är att skapa en avslappnad och lite mer avskild plats där handledningssamtal kan föras i lugn och ro. Välkommen att testa vår InfoLounge genom att boka in dig på en av våra handledningstider och välj sedan Carolinabiblioteket som plats. Kanske har du en stundande master- eller C-uppsats på gång eller en klurig fråga om referenser?

If you need help finding information in your subject area, improving your search strategies, referencing your work or using a reference management software, you can make an appointment to meet with a Librarian. This is what we had in mind when we created the InfoLounge in C-salen. Welcome to book your appointment, make sure to choose Carolina as your location.

Buller och störande ljud

Under den kommande veckan kommer man att betongsåga och bila i golv och väggar. Det kommer troligen låta och bullra en hel del. Öronproppar finns att hämta i informationsdisken.

This week might be noisy due to some building works. Earplugs are available at the lending desk.

Ombyggnationen 1968

Carolina Rediviva har byggts om förut. Under ombyggnationen 1968 flyttade expeditionen in i den då nybyggda och blivande läsesal C. Ungefär som nu. Fler bilder på C-salen från förr och andra platser i huset kan ses i Alvin.

Carolina Rediviva from the rebuilding 1968. Have a look at other pictures of Carolina Rediviva from the past in Alvin.

Bild på expeditionen 1968

Bild på expeditionen1968