En blogg om ombyggnaden av Carolina

Etikett: specialläsesalen

Ingen hiss till kart- och bildläsesalen och Digital bild – be om hjälp i C-salen

English below. Ska du besöka Digital bild eller kart- och bildläsesalen?

Under ombyggnaden går det ingen hiss till Digital bild och kart- och bildläsesalen på plan 3 (källarplan). Om du har ett ärende till någon av de två enheterna och inte kan använda trappan så kontakta personalen i informationsdisken i C-salen.

Om du har beställt fram material till kart-och bildläsesalen och inte kan använda trappan så kommer ditt material att lämnas ut i specialläsesalen istället. Meddela gärna om du behöver sitta i specialläsesalen redan när du beställer fram material.

During the renovation work, there is no elevator to floor 3 (which in fact is below the ground floor). If you have requested material to the Reading Room för Maps and pictures it will be made available in the Special Reading Room instead. If you have other errands to the third floor and are unable to use the stairs, ask the staff at the information desk in Reading Room C.

Nya öppettider från 1 februari

Från 1 februari har Carolina ändrade öppettider.  (English below) Vi samlar våra resurser för att förbereda inför ombyggnaden – det är mycket som ska flyttas! Vi har också  få besökare efter  kl. 19 just nu – men vi kommer att vara lyhörda för våra besökares behov och vi kan komma att ändra tiderna vid behov. Dessutom ser vi över öppettiderna på våra andra bibliotek så att vi totalt sett är tillgängliga så mycket som möjligt och erbjuder bästa tänkbara biblioteksservice möjligt under hela ombyggnadsperioden.

1 februari – 31 maj

Läsesalar och informationstjänst
Vardagar kl. 8.30 – 19

Lördagar och söndagar kl. 10 – 16

 

Specialläsesalen

Måndag– onsdag, fredag kl. 9 – 16.30

Torsdag kl. 9 – 19

 

1 juni – 31 augusti

Hela huset
Vardagar kl. 13 – 16 och enligt överenskommelse.

 

New opening hours

There will be new opening hours from February 1st due to the upcoming renovation.

1 February 31 May:

Reading rooms, Loans & information
Weekdays 8.30–19
Saturday-Sunday 10-16

Special Reading Room
Monday-Wednesday and Friday 9–16.30
Thursday 9–19

1 June – 31 August:

Reading rooms, Loans & information and Special Reading Room
Weekdays 13–16 and visits by appointment.