Här ser ni arkitektens skiss över hur entréhallen väntas se ut efter ombyggnationen. Den gröna färgen har funnits på väggarna förut och kommer att återskapas och användas igen. Bild: Johan Celsing arkitektkontor.

A sneak peek of what’s to come: the entrance hall. Image: Johan Celsing arkitektkontor.