En blogg om ombyggnaden av Carolina

Kategori: Tillgänglighet

Datorsalen i C-salen nu åter undervisningslokal

I och med återöppnandet av C-salen kommer ni även märka att datorsalen nu åter fungerar som Carolinas undervisningslokal.

Innan ombyggnaden var salen låst och endast tillgänglig vid undervisningstillfällen, vilket innebar ett lågt utnyttjande av lokalen. Under ombyggnadstiden fungerade den som en öppen datorsal för våra besökare. Nu är lokalen tillgänglig vid obokade tider för studenter, anställda och forskare på UU med hjälp av ett giltigt UU campuskort. Vi såg även över möbleringen och kunde återanvända 3 flexibla bord från annat håll. Detta möjliggör nu öppna kurser framöver på Carolina och workshops/kurser för grupper som har med sina egna datorer samt boka handleding. Forskare/anställda vid UU är också  välkomna att boka för t.e.x. handledning av studenter och hör i så fall av sig till biblioteket som hjälper till med bokningen.

Our former computer room in C-salen has been remade into a more flexible teaching room. Students and researchers are welcome to use the room when it´s not booked for teaching. To open the door, please use your UU campuscard.

 

 

Centrala hissen avstängd under cirka två veckor

På grund av ombyggnaden kommer vi att behöva stänga av vår publika hiss under ca två veckor, från och med måndag 11/6. De besökare som har behov av att använda hiss får hjälp via informations- och besökspunkten i C-salen.

Due to our renovation, our main elevator will be closed during two weeks, starting on Monday the 11th june. Please contact our information in C-salen if you need assistance.

Uppdatering tillgänglighet

Personlyften vid nya entrén är nu åtgärdad och fungerar igen. I informationsdisken får vi ofta frågor om var toaletterna finns nu under ombyggnaden. Det finns flera publika toaletter, på olika våningsplan:

Publika WC

  • Plan 4, i biblioteksentrén,
  • Plan 5, vid D-salen/IT enheten,
  • Plan 9

Publika RWC – handikapptoaletter

  • Plan 6 – vid hissen
  • Plan 9 – vid hissen

The elevator outside the new entrance is now working. In the information desk we often get questions about where to find toilets now. There are several public toilets, on different floors:

Public WC 

  • Level 4, by the entrance,
  • Level 5, close to Reading Room D,
  • Level 9

Public RWC – Handicap Toilets

  • Level 6 – by the elevator
  • Level 9 – by the elevator