Vi fortsätter bildserien med delen av huset som inrymde kafé, toaletter och skåp. Här ska den nya utställningssalen ligga efter ombyggnationen.

Pictures from the former café and the public area toilets and lockers, where the new exhibition hall will be placed.

Vy från det gamla kafét mot entréhallen.

Foto: Magnus Hjalmarsson

Från det gamla kafét.

Foto: Magnus Hjalmarsson