Denna vecka och sannolikt nästa kommer det att förekomma mer störande ljud från bygget än vanligt. Det ska göras arbete med att fästa reglar i stålstommen i den blivande restaurangdelen och detta låter mycket, fram till kl 16 måndag till torsdag och till 13 på fredag. Öronproppar finns i informationsdisken!

There will be more noise than usual from the building area  the coming two weeks, due to work on the steel frames in the future restaurant area. Earplugs available at the information desk!