Sist ut i vår bildserie från ombyggnadsområdet är det utrymme som tidigare tjänade som utställningssal. Efter ombyggnationen blir det istället konferensrum. Den nya utställningssalen kommer att ligga i andra änden av huset där caféet låg, mot slottet.

From the old exhibition hall, where new conference rooms will be built.

Gamla uställningssalen med blå väggar.

Foto: Magnus Hjalmarsson