Klicka på bilden ovan för mer information och länk till enkäten!

Vad önskar du dig av det nya caféet på Carolina? Berätta för oss genom att fylla i den här enkäten. Senast 29 april vill vi ha dina svar.

Opinions on the new café? Please answer our survey, no later than 29 April.  Questions in Swedish only, but replies in English are welcome.