Nästa vecka påbörjas flytt av kursbokssamlingen på plan 9. Kursböckerna kommer alltså inte vara tillgängliga från och med 23 april.  När vi öppnar stora entrén 2 maj kommer de att finnas på plats redan på entréplanet i de korallfärgade bokhyllorna. En av den vanligaste frågorna i informationsdisken är ”var står kursböckerna?”, så vi hoppas entréplanet blir en bättre placering för detta högt efterfrågade material. Även nya böcker och nya avhandlingar kommer att ställas ut på entréplanet. Vad händer med alla bibliografier som nu står i C-salen kanske någon undrar? De svenska kommer fortsatt att stå i referensbiblioteket i C-salen. De utländska bibliografierna ställs i hörnrummen i tidskriftsläsesalen på plan 6, också som en del av referensbiblioteket.

The course books on the 9th floor will be moved. They will therefore not be accessible from 23 April. When we open the main entrance 2 May they will be placed on the entrance floor.  One of the most common questions in the information desk is ”where are the course books?”, so we hope the entrance floor will be a better place for this highly-requested material. The exhibition of new books will also be placed on the entrance floor. What will happen to all the bibliographies in the reference library in reading room C, then? The Swedish bibliographies will continue to be placed in reading room C. Other bibliographies will be placed in the periodicals reading room (TLS) on the 6th floor.

Rader av kursböcker