En tjuvtitt på vad som händer bakom gardinerna i utställningssalen och i bokbinderiet! Arbetet pågår för fullt med att färdigställa montrarna. Den 14 juni invigs den nya utställningssalen på Carolina Rediviva, välkomna då! Läs mer om evenemanget den 14 juni här.

A sneak peek into the new exhibition hall and the bindery. Our new exhibition opens 14 June, read more about the event here. Welcome!

Två händer håller i tavla, Hovfolk från Geldern. Two hands holding framed drawing, Elegant Company in Courtly Dress from Guelders

Förste konservator Lars visar en teckning i silverstift från ca 1415 av två galanta par från hovet i Geldern (idag Gelderland, på gränsen mellan Nederländerna och Tyskland.) Bilden visar det tidiga 1400-talets haute couture, men detaljer i teckningen har också symbolisk innebörd. Se bilden i Alvin.

Senior restorer Lars shows a drawing from approximately 1415, of an ”Elegant Company in Courtly Dress from Guelders”. See the image in Alvin.

År 1477 startade undervisningen vid Uppsala universitet. En av de första studenterna var Olov Jonsson från Gotland (latiniserad namnform Olaus Johannis Gutho). Från hans studietid finns sju handskrivna volymer bevarade med föreläsningsanteckningar. På det här bladet i anteckningsboken har Olov eller en studiekamrat gjort en skiss som visar en dispyt mellan Aristoteles och Albertus Magnus om vilka själsförmögenheter människan har. Se bilden i Alvin.

One of the first students of Uppsala University was Olov Jonsson from Gotland (Olaus Johannis Gutho). There are seven volumes of his lecture notes in our collections. This sketch shows a dispute between Aristotle and Albertus Magnus about the wit of man. See the image in Alvin.

Vi hälsade på i bokbinderiet också, där bokbindare Adam visade vad han jobbar med just nu. Här på bild syns ett stamträd, Arbor Genealogica, över Karl IX från 1598. Se stamträdet i Alvin.

We also visited the bindery, where bookbinder Adam showed us what he is working on right now. The image shows an Arbor Genealogica, a family tree, of the Swedish king Karl IX, from 1598. See the family tree in Alvin.