Vi fick syn på ytterligare ett par bilder från ombyggnationen 1968-69, som visar hur det såg ut bakom kulisserna i byggområdet då. Bilden ovan visar det som då skulle bli katalogrum och bilden nedan visar ”bibliografigången” med expedition. När den pågående ombyggnationen är klar kommer informationsdisken att få sin placering på ungefär samma plats. Bilderna finns i  Alvin, plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Pictures from the rebuilding in 1968-69.

 

Carolina Rediviva, från ombyggnaden 1969 : expeditionen