Personlyften vid nya entrén är nu åtgärdad och fungerar igen. I informationsdisken får vi ofta frågor om var toaletterna finns nu under ombyggnaden. Det finns flera publika toaletter, på olika våningsplan:

Publika WC

  • Plan 4, i biblioteksentrén,
  • Plan 5, vid D-salen/IT enheten,
  • Plan 9

Publika RWC – handikapptoaletter

  • Plan 6 – vid hissen
  • Plan 9 – vid hissen

The elevator outside the new entrance is now working. In the information desk we often get questions about where to find toilets now. There are several public toilets, on different floors:

Public WC 

  • Level 4, by the entrance,
  • Level 5, close to Reading Room D,
  • Level 9

Public RWC – Handicap Toilets

  • Level 6 – by the elevator
  • Level 9 – by the elevator