Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond har donerat 3 miljoner kronor till Uppsala universitetsbibliotek för att skapa en ny utställningslokal och ny utställning i Carolina Rediviva. Läs mer om donationen. Bild: Johan Celsing arkitektkontor.

Uppsala University Library has received a donation of 3 million SEK from Marcus and Amalia Wallenberg Foundation to the new exhibition hall now being built. Image: Johan Celsing arkitektkontor.