Ett stort jobb den här veckan är att väggar och delar av tak ska blästras. Den vita färgen på skivpelarna i gamla katalogrummet kommer att tas bort för att få fram den ursprungliga råa betongen. Detta jobb kommer att damma mycket och för att få bort det ur lokalen används fläktar som ska blåsa ut dammet genom fönstren på södra sidan. Det kan under viss tid uppfattas som om det ryker från den del av huset som byggs om. Ljudmässigt är det sagt att det inte kommer att låta så mycket.

 

Walls and parts of the roof will be blasted this week, a very dusty job. To remove it from the building, fans are used to blow out the dust through the windows on the south side. It can be perceived as smoke.