Nu när vi bygger om så tar vi också chansen att blicka tillbaka på äldre tiders Carolina Rediviva. På bilden från 1949 syns det s.k. barnbordet i A-salen, dvs. läsplatser för studenter som läste till fil. kand. eller fil. mag.

Now that we are rebuilding, we would also like to display some photos from the past at Carolina Rediviva. The picture from 1949 shows the so called children’s table in the reading room A, i.e. reading places for students who studied for a Bachelor (or Master) of Arts.