I veckan, v. 7, kommer vi flytta upp sex gruppstudieplatser från C-salen till kursboksamlingen på plan 9. De studieplatser som finns där idag kommer att plockas bort för att bereda plats för de nya gruppstudieplatserna.

Vi kommer också skapa åtta nya enskilda läsplatser i Tidskriftsläsesalen på plan 6. Här har vi tömt ett tidigare personalutrymme för att skapa nya läsplatser.

Anledningen till att vi flyttar upp gruppstudieplatser till plan 9 är för att vi under ombyggnationsperioden ska kunna erbjuda några gruppstudieplatser. Alla de gruppstudieplatser som idag finns i C-salen kommer under mars månad att försvinna då informationsdisken flyttar in i C-salen.

Så välkomna att i slutet av veckan testa de nya studieplatserna på plan 9 och plan 6.