En blogg om ombyggnaden av Carolina

Författare: hafrank

Förberedelser i C-salen

Nu börjar det hända en hel del spännande saker i C-salen. (English below.) Under följande vecka installeras ett förstärkt datornät och ett skyddsgolv som delvis kommer att täcka C-salens matta. Skyddsgolvet måste läggas ut eftersom det annars är svårt att transportera bokvagnar i rummet, vilket är något som vi på biblioteket gör ofta och mycket.

När vi i slutet av mars är helt på plats kommer C-salens gruppstudiebås rymma de personalfunktioner som nu finns inom den yta som ska byggas om. Två bås kommer vara publika. Ett bås blir vår nya läsesaldepå och den andra båset kommer antingen inrymma klädskåp eller bokskåp. Vi håller just nu att titta på olika lösningar. I slutet av veckan kommer ni även kunna upptäcka att de bokhyllor som ska bli vår nya avhämtningshylla har flyttats in.

Genom att jobba successivt med flytten in till C-salen möjliggör vi att arbetsbelastningen blir hanterbar både för personal och flyttfirma.

There´s a lot of things happening this week in C-salen: computer network installation, protective floor will be placed on top of the carpet, preparations for the new book-deposit, cloakroom & shelves for requested books.

Omflyttningar och nya studieplatser

I veckan, v. 7, kommer vi flytta upp sex gruppstudieplatser från C-salen till kursboksamlingen på plan 9. De studieplatser som finns där idag kommer att plockas bort för att bereda plats för de nya gruppstudieplatserna.

Vi kommer också skapa åtta nya enskilda läsplatser i Tidskriftsläsesalen på plan 6. Här har vi tömt ett tidigare personalutrymme för att skapa nya läsplatser.

Anledningen till att vi flyttar upp gruppstudieplatser till plan 9 är för att vi under ombyggnationsperioden ska kunna erbjuda några gruppstudieplatser. Alla de gruppstudieplatser som idag finns i C-salen kommer under mars månad att försvinna då informationsdisken flyttar in i C-salen.

Så välkomna att i slutet av veckan testa de nya studieplatserna på plan 9 och plan 6.