English below. På fredag har huset helt stängt, liksom alla våra andra ämnesbibliotek. Se sommarens öppettider här, dag för dag, vecka för vecka eller månad för månad i olika flikar. Växla dag/vecka/månad med hjälp av de små pilarna intill dag/vecka/månads-rubriken. Vi önskar en härlig midsommarhelg med denna bild ur våra samlingar som kan ses i Alvin, ”Dansande soldater” av Fritz Ludvig von Dardel.

On Friday Carolina Rediviva is closed, as all our library units. Check out all our opening hours here. We wish you all a lovely Midsummer weekend with these dancing soldiers! The painting by Fritz Ludvig von Dardel is part of our collections and can be seen in Alvin.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone