English below. På fredag har huset helt stängt, liksom alla våra andra ämnesbibliotek. Se sommarens öppettider här, dag för dag, vecka för vecka eller månad för månad i olika flikar. Växla dag/vecka/månad med hjälp av de små pilarna intill dag/vecka/månads-rubriken. Vi önskar en härlig midsommarhelg med denna bild ur våra samlingar som kan ses i Alvin, ”Dansande soldater” av Fritz Ludvig von Dardel.

On Friday Carolina Rediviva is closed, as all our library units. Check out all our opening hours here. We wish you all a lovely Midsummer weekend with these dancing soldiers! The painting by Fritz Ludvig von Dardel is part of our collections and can be seen in Alvin.