Hänt i veckan: vi jagade vår fotograf som jagade vår ÖB som inspekterade bygget. (Och poserade.) Det är nästan färdigt nu och blir så fantastiskt fint! Earlier this week: we followed our photographer who followed our Chief Librarian who inspected the building area. (And posed.) It’s almost finished and the result is fantastic!

Passagen och Intendenten (Peter Kohlm). Här kommer infomationsdisken, kursböckerna och återlämningen att vara, bland annat. Passagen, where the information desk, course books and the automatic book return soon will be found.

Långa rader med nya, fina skåp för våra besökare. Plenty of lockers for our visitors.

Nöjd Kommunikatör (Sofia Ljungman) och Överbibliotekarie (Lars Burman). Pleased Communications Officer (Sofia Ljungman) and Chief Librarian (Lars Burman).

Ni ser ju hur många mikrovågsugnar som kommer att rymmas här! As you can see, we have room for several microwave ovens here!

Hatten av för vårt nygamla bibliotek. Hats off to our old, new Library.

Nya, fräscha toaletter, vi är särskilt förtjusta i färgen på kaklet. We are especially fond of the colour of the tiles in our new restrooms.

Städning pågår ännu. Cleaning still in progress.

Hamaca Rojo heter tyget på väggen i den nya konferensdelen. Hamaca Rojo is the name of the fabric on the wall in the new conference area.