Universitetsbibliotekets personal fick en visning av byggområdet häromdagen. Klicka på bilden ovan för att se mer.

The library staff visited the building area the other day. Click on the picture above to see more.

Bilder / Pictures:

Nya vestibulen

The new entrance hall

Den nya entréhallen

Vestibulen ska bli grön, arbete med att hitta rätt nyans pågår:

It’s going to be green, trying to find the right nuance:

Mot nya utställningssalen:

Towards the new exhibition hall:

Karuselldörren i entrén är på gång:

The carousel door in the entrance is taking shape:

Färgprover till nya kafét:

Colour samples to the new café:

Nya passagen ungefär där infodisken ska vara, sedd från en liten lucka på entresol-planet i nya kaféet:

The ”passage”, where the information desk will be placed, seen from a small gap at the mezzanine in the new café: