Nu händer det! Idag onsdag flyttar Receptionen ut från kuren i entréhallen och in till C-salen.

Två infopunkter

Fram till nu har ni träffat bibliotekarier i båda infopunkterna, men nu kommer den ena infopunkten att bemannas av 1 bibliotekarie och den andra av 1 personal från receptionen. Detta har varit tanken från början men genomförandet fördröjdes på grund av att den nya entréns färdigställande drog ut på tiden.

Hur förstår man som besökare vad man kan få hjälp i respektive punkt? Vi kommer att testa olika saker för att se vad som fungerar bäst. Vi börjar skylta med orden ”Bibliotek/Library” samt ”Besök/Visit” på fronterna av infopunkterna. Denna lite enklare lösning kommer att sitta uppe under sommaren. Till hösten kommer en mer permanent uppmärkning finnas på plats. Vi i personalen kommer även testa att ha på oss olika pins, som visar om man pratar med en bibliotekarie eller en receptionist.

Ett gemensamt basutbud & två olika specialutbud

Varje infopunkt servar er besökare med ett och samma basutbud. Tillexempel kan man i varje punkt få hjälp med att få ett gästinlogg, få visat utlån-/återlämningsmaskiner, fråga efter upphittat eller få hjälp med att hitta i huset. Som ett komplement till basutbudet har sedan respektive infopunkt ett eget specialutbud.

Besöksservice

I denna infopunkt gör ni bland annat besöksanmälan, får support på klädskåp och köper kontorsmaterial.

Biblioteksservice

Här får du hjälp med att hitta källor & får tips om databaser och resurser, vi hjälper dig med dina lån och ser till att du får tag på din bok.

Under denna tvåårsperiod har vi som ambition att testa olika sätt att jobba på, vilket denna tillfälliga informationsdisk faktiskt möjliggör. Så nu påbörjar vi resan, välkomna in i flyttstöket!

Visitor Service moves in to C-salen today Wednesday. Starting Wednesday 14/6 Carolinas reception in the entrance hall will move into C-salen to start working side by side with us Librarians. We will manage one info point each, and will be serving visitors with both the same things but will at the same time keep our specialist skills. Both info points will for example help you with creating a temporary login or tell you where to find the nearest printer. The Library-point specializes in helping you to find your references and manage your Loans. The Visitors service will specialize in selling office material, manages the cloakroom and helps out with visitor-tags. So, how to make sense of who will help you with what? We will start of by testing to mark our info points with “Library” vs. “Visit” and as complement to our nametags – use pins marked with “Librarian” or “Visitors service”. These two years will be an ongoing journey of testing and trying new things, welcome by!