Omflyttningar  av kataloger & biografier mm.                                                                                     Från Till
Bibliografier 1850-                                                 Katalogrummet C-salen
Bibliografier -1850                                                 Katalogrummet Specialläsesalen
Bibliografier, lexikon                                            Bibliografigången C-salen
Bibliotek Wahlund                                                 Plan 4,5 Specialläsesalen
Biografisk katalog                      Katalogrummet C-salen
Disskatalogen                                                                                       Plan 4,5 Plan 12 (södra vinden – kontakta personal för åtkomst)
Jacobowski                                                                Plan 4,5 Specialläsesalen
K62                                                   Katalogrummet Plan 5 (kontakta personal för åtkomst) + digital version här.
K63 alfabetisk del Plan 4,5 Plan 5 (kontakta personal för åtkomst)
K63 systematisk del                  Plan 4,5 Magasinet Skatteverket
Katalog över referensbiblioteket                    A-salen C-salen
Kommittébetänkanden          Katalogrummet C-salen
Musikalier – öppen samling                              G-salen E-salen
NUC National Union Catalog                                                          Katalogrummet Plan 9 (hörnrum NO)
Personbibliografier                  Katalogrummet C-salen
Referenssamling teologi        D-salen A-salen
Svenska tidningar- efter länder                       Katalogrummet Specialläsesalen
Svenska tidningar- efter ort                               Katalogrummet Specialläsesalen
Svenska tidningar- titelindex                                                         Katalogrummet Specialläsesalen
Svenska tidskriftsartiklar 1940-1951                  Katalogrummet C-salen
Teaterpjäser                                Katalogrummet Specialläsesalen