Flytten av informationsdisken in till C-salen kommer att  påverka bibliotekets service under torsdag och fredag. Samtliga läsesalar är öppna men utlån sker enbart på plan 9 där det även finns personal. Vi har medarbetare på plats i lokalerna om frågor dyker upp, håll utkik efter oss i gula västar.

Specialläsesalen erbjuder samma service som vanligt under torsdagen.

OBS! Vi stänger tidigare den 24 mars
Hela huset stänger kl. 15.00 fredag den 24 mars. Vi har öppet som vanlig under helgen, lördag & söndag 10-16.

The Library service will be reduced Thursday 23/3 and Friday 24/3 due to the renovation. Please contact the staff if you have any questions. Please note that the library will close at 3 pm on Friday 24/3.