Från den 1 mars hämtas beställda fjärrlån ut på Karin Boye-biblioteket istället för på Carolina-biblioteket. Information om detta står i den e-post som låntagare får med bekräftelse på att materialet har anlänt.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone